สาระน่ารู้


BUZZA พาเที่ยว » พะเยา

เลือกจังหวัด:

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: กว๊านพะเยา
พะเยา "กว๊านพะเยา" เป็นบึงน้ำจืดอันกว้างใหญ่ น้ำใสสะอาด โอบล้อมไปด้วยขุนเขา บรรยากาศเย็นสบาย เรียงรายด้วยต้นมะพร้าวริมกว๊าน ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดพะเยาอีกด้วย สามารถจอดพักรถเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศแบบธรรมชาติเงียบสงบยามพระอาทิตย์อัสดง ท้องฟ้าสาดแสงสีส้มทองส่องประกายชวนหลงใหลที่สุด
อ่านต่อ..

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: วัดอนาลโยทิพยาราม
พะเยา "วัดอนาลโยทิพยาราม" เป็นศาสนสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ศิลปะที่งดงามแบบสุโขทัยและล้านนา และมีหอพระแก้วมรกตจำลองสามารถมองเห็นวิวเมืองพระเยาและกว๊านพระเยาสุดสายตา
อ่านต่อ..

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: พระเจ้านั่งดิน วัดศรีดอก
พะเยา "พระเจ้านั่งดิน วัดศรีดอก" เป็นวัดที่เคารพของชาวเชียงคำมาช้านาน อยู่ในอ.เชียงคำ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเชียงคำ ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่บนพื้นไม่มีฐานชุกชีรองรับ ชาวบ้านเคยสร้างฐานชุกชีและอัญเชิญองค์พระพุทธรูปไปประดิษฐาน แต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้น จึงเป็นที่เรียกขานกันว่า พระนั่งดิน หรือ พระเจ้านั่งดิน
อ่านต่อ..

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: วัดศรีโคมคำ
พะเยา จังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งเมืองล้านนาเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี มีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมือหลากหลายแห่ง แวะเคารพสักการะไหว้พระอิ่มบุญกันที่ "วัดศรีโคมคำ" หรือชื่อเดิมว่า "วัดพระเจ้าตนหลวง" ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนคู่บ้านเมืองพะเยาและยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อาณาจักรล้านนาไทย
อ่านต่อ..