สาระน่ารู้


BUZZA พาเที่ยว » จันทบุรี

เลือกจังหวัด:

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: น้ำตกพริ้ว, อลงกรณ์เจดีย์
จันทบุรี "น้ำตกพริ้ว" เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นที่ตั้งของอลงกรณ์เจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อีกด้วย...
อ่านต่อ..

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง

เที่ยว: อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี เข้ามาชมความงดงามของ "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล" เจ้าของรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ความงานของสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณ ที่ถ่ายทอดผ่านความประณีตของศิลปะสไตล์กอธิค....
อ่านต่อ..