สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » พะเยา

เที่ยว: พระเจ้านั่งดิน วัดศรีดอก

"วัดพระนั่งดิน วัดศรีดอก" เป็นวัดที่เคารพของชาวเชียงคำมาช้านาน อยู่ในอ.เชียงคำ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเชียงคำ ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่บนพื้นไม่มีฐานชุกชีรองรับ ชาวบ้านเคยสร้างฐานชุกชีและอัญเชิญองค์พระพุทธรูปไปประดิษฐาน แต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้น จึงเป็นที่เรียกขานกันว่า พระนั่งดิน หรือ พระเจ้านั่งดิน


แผนที่เดินทาง


Google Map


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.phrae.go.th


http://www.dhammajak.net


 


เครดิตภาพ: พายุสุริยะ Bloggang