สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » พะเยา

เที่ยว: วัดอนาลโยทิพยาราม

"วัดอนาลโยทิพยาราม" อยู่บนดอยบุษราคัม ต.สันป่าม่วง เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าราวบันได ลวดลายแกะสลักรูปปั้น พระพุทธรูปเป็นศิลปะที่งดงามแบบสุโขทัยและล้านนา ทั้งเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลี พระพุทธรูปปางนาคปรก องค์พระแก้วบุษราคัม พระเจดีย์ พุทธคยา จำลองแบบมาจากอินเดีย เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หอพระแก้วมรกตจำลองสามารถมองเห็นวิวเมืองพระเยาและกว๊านพระเยาสุดสายตา นอกจากนี้วัดอนาลโยทิพยรามยังเป็นวัดประจำปีเกิดของผู้เกิดปีมะเส็งได้แวะมาสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคงยิ่งอีกด้วย


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.folktravel.com


http://www.bloggang.com


 


แผนที่เดินทาง


Google Map


 

เครดิต http://www.oknation.net