สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » พะเยา

เที่ยว: กว๊านพะเยา

"กว๊านพะเยา" เป็นบึงน้ำจืดอันกว้างใหญ่ น้ำใสสะอาด โอบล้อมไปด้วยขุนเขา บรรยากาศเย็นสบาย เรียงรายด้วยต้นมะพร้าวริมกว๊าน ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดพะเยาอีกด้วย สามารถจอดพักรถเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศแบบธรรมชาติเงียบสงบยามพระอาทิตย์อัสดง ท้องฟ้าสาดแสงสีส้มทองส่องประกายชวนหลงใหลที่สุดแผนที่เดินทาง


Google Map


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.fisheries.go.th


https://www.facebook.com

วัดติโลกอารามจมอยู่ในกว๊านพะเยาเนื่องจากในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำ ข้อมูลเพิ่มเติมของวัดติโลกอาราม ที่จมอยู่ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=681944

อิฐที่อยู่ใต้น้ำ