สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » น่าน

เที่ยว: พระธาตุแช่แห้ง

"วัดพระธาตุแช่แห้ง" อยู่อำเภอภูเพียง พระธาตุประจำปีเกิดปีกระต่าย ตั้งบนฐานจตุรัสบุทองคำเปลว ตัวพระธาตุสูงตระหง่านกว่า 50 เมตร มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับมาจากรุงสุโขทัย


 


แผนที่เดินทาง


Google Map


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.paiduaykan.com


http://pantip.com


 


เครดิตภาพ: mom1, oakeybear

หน้าับันประตูลายนาค 8 หัว

วิหารพระเจ้าทันใจ สร้างด้วยคอนกรีตหลังคาไม้มุงด้วย กระเบื้องดิน รูปแบบวิหารโถง ทรงจัตุรมุข กว้าง 11 เมตร ยาว 11เมตร และรอยพระพุทธบาทจำลอง ปัจจุบันบูณณะดูใหม่และงดงามยิ่งขึ้น