สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » แพร่

เที่ยว: วนอุทยานแพะเมืองผี

"วนอุทยานแพะเมืองผี" ตั้งอยู่ในตำบลน้ำชำ ที่เกิดจากเสาหินและชั้นหินทรายถูกกัดเซาะทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกระแสลม หรือน้ำฝนชะล้างเป็นระยะเวลานาน จนกลายร่างเป็นเมืองพิศวง เสาหินรูปร่างสวยงามแปลกตาจัดวางลดหลั่นเรียงราย ทั้งรูปดอกเห็ด จอมปลวก เจดีย์อวดตัวสวยงามท่ามกลางบรรยากาศแสนเงียบสงบ ลึกลับ น่าค้นหา


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.phrae.go.th


http://www.paiduaykan.com


http://www.touronthai.com


 


แผนที่เดินทาง


Google Map