สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » อุบลราชธานี

เที่ยว: แม่น้ำสองสี

อุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดตะวันออกสุดของแดนสยาม ซึ่งมีริมน้ำโขง กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว ไว้ จึงทำให้เกิด "แม่น้ำสองสี" เกิดจากแม่น้ำมูลสีคราวไหลมาบรรจบลำน้ำโขงสีปูนที่ดอนด่านปากมูล ในเขตบ้านเวินบึก อ.โขงเจียม ซึ่งสามารถชื่นชมทัศนียภาพงามตาของแม่น้ำสองสีและริ่มฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน ที่บริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม 


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12880063/E12880063.html


http://www.taklong.com/landscape/show-landscape.php?No=535829


 


แผนที่เดินทาง


Google Map