สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » เชียงราย

เที่ยว: พระตำหนักดอยตุง

"พระตำหนักดอยตุง" ให้ไปเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นับได้ว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย สถานที่นี้เคยเป็นที่ทรงงานของสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เป็นพระตำหนักที่ออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลต์ของสวิตเซอร์แลนด์ได้งามลงตัว


 


สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่าง ๆ ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด รูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. ค่าเข้าชม 80 บาท


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.ดอยตุง.net/ 


http://th.wikipedia.org


Chid


แผนที่เดินทาง


Google Map


 

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง