สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » เพชรบูรณ์

เที่ยว: พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

"พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก" ศาสนสถานที่งดงามด้วยเจดีย์ 3 แบบ ทั้งอยุธยา สุโขทัย และรัตนโกสินทร์ พระบรมสารีริกธาตุที่นี่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ถือเป็นจุดหลักที่ผู้คนนิยมไปสักการะ ใครแวะมาสักการะ อย่าลืมตีระฆังที่เป็นราวยาวด้านข้าง ให้ครบทุกใบ เพราะเขาว่ากันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปี


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


khaoko.com


edtguide.com/


 


แผนที่เดินทาง  Google Map


 

อย่าลืมตีระฆังที่ให้ครบทุกใบ เพราะเขาว่ากันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปีนะคะ