สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » เพชรบูรณ์

เที่ยว: ไร่ บี.เอ็น.

"ไร่ บี.เอ็น." ใครที่ชอบเดินชมไร่ เก็บผักผลไม้สดตามฤดูกาลจากต้น ให้แวะไปที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงและ "ไร่ บี.เอ็น."เป็นไร่ที่ผลิตพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30- 19.00น.


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


facebook.com/BNfarm.since.1969


www.paiduaykan.com/province/north/phetchabun/bnfarm.html


www.khaoko.com/แหล่งท่องเที่ยวบนเขาค้อ/ไร่บีเอ็น.html


 


 


แผนที่เดินทาง  Google Map