สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » ประจวบคีรีขันธ์

เที่ยว: ตลาดจักจั่น (Cicada Market)

  "ตลาดจักจั่น" หรือ Cicada Market นั้น เป็นตลาดของคนรักงานศิลป์ งานแฮนด์เมด ซึ่งจะเปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์


ทำไมต้องชื่อ ซิเคด้า มาร์เก็ต (Cicada Market)? 


จักจั่น: ผู้ขับลำนำแห่งแสงจันทร์ (Cicada: The Choir of Moonshine) จักจั่นเป็นสัญลักษณ์นิยมที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของปัจเจกชนผู้มีอุดมคติในทางเดียวกัน สามารถสร้างพลังในทางสร้างสรรค์ร่วมกันได้ นอกจากนี้สัญลักษณ์นิยมของจักจั่นได้ถูกนำมาตีความและใช้เป็นอุดมคติในแนวทางการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อโครงการ ซิเคด้า มาร์เก็ต (Cicada Market) เพิ่มเติมได้ที่ www.cicadamarket.net


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.cicadamarket.net/


http://www.hua-hin.org/attractions/cicada_market.html


https://www.facebook.com/cicadahuahin


 


แผนที่เดินทาง  Google Map