สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » สุราษฎร์ธานี

เที่ยว: วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

"วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร" เป็นอารามหลวงชั้นเอก หนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไชยาเจดีย์ มากกว่า 1,000 ปี ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ถูกเล่าขานผ่านคณะมโนราห์สมัยก่อนที่เดินทางผ่านจะต้องหยุดร้องรำถวายมือ คณะที่ไม่เคารพจะเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ นานา 


 


เครดิตและข้อมูลเพิ่มเติม


http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


http://www.dhammathai.org/watthai/south/watphraboromthatchaiya.php


https://th.foursquare.com/v/วดพระบรมธาตไชยาราชวรวหาร/4da82415f7b12d2d9a03bcd6


 


แผนที่เดินทาง  Google Map