สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » น่าน

เที่ยว: ล่องแก่งน้ำว้า

    ลัดเลาะเข้าป่ามาล่องแก่งเรืองยางที่ "ล่องแก่งน้ำว้า" อำเภอเวียงสา ตลอดเส้นทางแห่งสายน้ำที่เหยียดยาวกว่า 80 กิโลเมตร มีแก่งหินลดหลั่นเรียงราย ท้าทายนักท่องเที่ยว สองข้างทางโอบล้อมด้วยแนวป่าและผาหินน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด 


    การล่องแก่งก็มีระดับ 2 - 4 มีการเซฟตี้ความปลอดภัยดีครับ ล่องได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเป็นแก่งที่ล่องได้ตลอดปี


 


 


ข้อมูลเพิ่มเติม


http://www.nantouring.com/ล่องแก่งน้ำว้า


http://www.oceansmile.com/ล่องแก่งน้ำว้า/เที่ยวเมืองน่าน


http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142000