สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » สระบุรี

เที่ยว: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ตั้งอยู่ในอำเภอพัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข 3017) และมีพื้นที่คาบเกี่ยวในจังหวัดลพบุรี ด้วยเช่นกัน ไปชมความงามของพระอาทิตย์ ตกดินที่ปลายสายน้ำในบรรยากาศสบายๆ ยามเย็น 


    นอกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะทำการกักเก็บน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ซึ่งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีหลากหลายสถานที่ ดังนี้


 

ฝั่งจังหวัดลพบุรี                                                                                                        

1.สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

2.อาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน้ำ มีสถานที่ปล่อยปลา และ จุดนั่งชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์                         

3.หอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิธภัณฑ์ฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4.สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีบริการรถลากจูง ชมสันเขื่อนฯ ไป - กลับความยาว 9,720 เมตรเครดิตภาพ และข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจากหนังสือ "เที่ยวทั่วไทย ไปกับ TOYOTA"

แนวรถไฟ เพื่อชื่นชมความงามของเขื่อน