สาระน่ารู้


เลือกจังหวัด:

BUZZA พาเที่ยว » ตรัง

เที่ยว: เกาะลิบง

เดินหน้าออกเรือสู่ท้องทะเลเพื่อตามหาเงือกแห่งท้องทะเลอย่างพะยูนที่ "เกาะลิบง" เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรังที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของปลาและสัตว์ทะเลรอบๆ เกาะ มีแหลมและชายหาดหลายแห่ง ที่เมื่อยามน้ำลงเราสามารถสัมผัสและใกล้ชดกับฝูงนกทะเล นกชายเลนจำนวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่ 

http://travel.mthai.com/blog/83536.html


เนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลอยู่เยอะ จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนด้วย


 


ประวัติความเป็นมาของเกาะลิบง: https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะลิบง   

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000128258


ทุ่งหญ้าทะเล ยามน้ำลง เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของพะยูนทะเล

สะพานหิน


 


 

http://www.painaidii.com/business/135428/libong-beach-resort-92110/lang/th/


การเดินทาง


1. จากตัวเมืองตรัง-ท่าเรือหาดยาว ราคารถ คนละ 50 บาท


2. ท่าเรือหาดยาว-ท่าเรือเกาะลิบง มีเรือโดยสารตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. คนละ 30 บาท สามารถเหมาลำได้ ลำละ 470 บาท


แผนที่


Google Map