สาระน่ารู้


น่ารู้เรื่องประกันภัย

TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
น้ำท่วมรถ ประกันภัยจ่ายไหม ??
กรณีรถยนต์เสียหายเพราะเหตุน้ำท่วม ท่านสามารถเรียกร้องต่อบริษัทประกันได้หรือไม่นั้น ก่อนอื่นท่านจะต้องสำรวจข้อมูลของตนเองว่า ท่านได้ประกันรถยนต์ไว้ตามกรมธรรม์ประเภทใด เพราะแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี 3 ประเภท ได้แก่ ...
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้มีประกันภัยรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย/ทายาทต้องยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้น โดยยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัย/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ พร้อมหลักฐานดังนี้ ...
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คุ้มครองอย่างไร วงเงินเท่าไหร่
การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย
ข่าวร้ายสำหรับคนกรุง หลายคนยังมีความเข้าใจว่าประกันชั้น 1 ช่วยคุ้มครองรถผู้เอาประกันทุกกรณี แต่ความเป็นจริงแล้วตามเอกสารแนบท้าย รย.30 จะมีรายละเอียดเรื่องการยกเว้นระบุไว้อยู่ จึงควรระวังเรื่องการใช้รถยนต์ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ข้อควรคำนึงในการทำประกันรถ
วันนี้เรามีคำแนะนำ ก่อนการเลือกทำประกันภัย ให้กับรถยนต์ของคุณ อะไรบ้างที่ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่คุณควรได้รับ และประโยชน์ของตัวทรัพย์สินเอง มีดังนี้
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม
ช่วงนี้ในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่ ในหลายพื้นที่น้ำท่วมขังบนถนนระดับน้ำลึกบ้างตื้นบ้าง ยังไงก็ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางน่ะค่ะ วันนี้เราก็นำเรื่องน่าคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ในเรื่องของการเคลมรถยนต์ที่ขับฝ่าน้ำท่วมไป ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ การขับรถเล็กรถใหญ่ต้องระวังกันให้มากๆน่ะค่ะ เพราะการรั้นที่จะขับรถฝ่าน้ำท่วมไปนั้นแล้วเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมา ทางด้านของการเคลมประกันภัยอาจมีปัญหาได้ค่ะ
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
10 เรื่อง ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
การเข้าใจกรมธรรม์เป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยด้วย 10 ข้อดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณได้มากขึ้น
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
การประกันภัยรถยนต์กรณีน้ำท่วม
ในกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมนั้น การประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ที่ได้ทำประกันภัยชั้น 1 หรือประเภท 1 เท่านั้น ส่วนประกันประเภท 2 3 4 และ 5 จะไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมรถ ดังนั้นหากทำประกันชั้น 1 ไว้ ก็อุ่นใจได้ว่าคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์
อ่านต่อ..
TOYOTA BUZZ - โตโยต้า บัสส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ดูราคารถโตโยต้า รถบ้าน รถมือสอง
ซื้อรถไม่ทำประกันภัยได้ หรือไม่ และควรเลือกทำประกันภัยแบบไหนดี
สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ วันนี้ทางเราทีมงานนิวส์อันซีนก็เก็เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องที่เก่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ แน่นอนว่าในการซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสองก็ตาม ในการซื้อรถนั้นจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากว่ามีความจำเป็นอย่างมากเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้หรืออะไรก็ตามทั้งนี้ประกันภัยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางบริษํทออกไว้ตั้งแต่แรก
อ่านต่อ..