สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » เรื่องของป้ายแดง!

 


ป้ายแดงปลอม


          ป้ายแดงที่ถูกกฎหมาย ต้องออกจากทางราชการ และมีสมุดคู่มือประจำรถควบคู่กันเสมอ คือ ป้ายแดง 2 แผ่นสำหรับติดรถด้านหน้า และด้านหลัง กับสมุดคู่มือฯ อีก 1 เล่ม ปัญหาป้ายแดงปลอมเกิดขึ้นจาก ราชการผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่รถใหม่ขายดีมากๆ อย่างปี 2546 นี้ น่าจะมี ยอดขายรถทุกประเภทรวมถึงกว่า 500,000 คัน และเมื่อรถขายดี แต่ไม่มีป้ายแดงให้ ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายตั้งใจแก้ไขปัญหาโดยไป สรรหาขอป้ายแดงจากหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ยังพอมีเหลืออยู่ แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายมักง่ายจนเกิดการซื้อป้ายแดงปลอมที่ผลิตขาย กันทั่วไปในราคาป้ายละ 100 - 150 บาท


 


ตรวจสอบอย่างไร


         ผู้ซื้อมีหน้าที่ปกป้องตัวเอง โดยดูที่ตัวป้ายแดง ทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา รถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้าย เพื่อติดด้านหน้า และหลัง สมุด คู่มือประจำรถต้องเป็นของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษร และตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมด มีหน้ากระดาษ และช่องเหลือสำหรับกรอกราย ละเอียดการใช้รถอย่างน้อย 1-2 หน้า


 


กฎข้อบังคับใช้


         การจะใช้ป้ายแดงนั้น ต้องกรอกรายการใช้รถ และห้ามขับตอนมืด ถ้าจะขับตอนมืดต้องขออนุญาต โดยกฎพื้นฐานเดิมของการใช้รถป้ายแดง ปัจจุบันยังมีการบังคับใช้ ครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญคือ

1. ทุกครั้งที่ใช้รถเดินทาง ต้องกรอกรายละเอียดในรายการใช้รถในสมุดคู่มือฯ ให้ครบถ้วน
2. ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วจะสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น (ไม่ใช่ 6.00-18.00น.)
3. หากจะใช้รถตอนมืด เวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืด นอกจากต้องทำตามข้อ 1 แล้วจะ ต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) หากมีการฝ่าฝืนในข้อใด มีโทษ ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000  บาท


 


ทำไมห้ามขับตอนมืด


          หลายคนสงสัย ว่าทำไมห้ามใช้ป้ายแดงตอนมืด โดยคำตอบนั้นคือ เพราะป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราวที่สามารถหมุนเวียนนำไปใช้ได้ โดยการหมุน เวียนเปลี่ยนคันรถไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ อีกทั้งป้ายแดงนั้นยังมีสีเข้ม อ่านได้ยากตอนกลางคืน ดังนั้นหากเกิดเหตุอะไรไม่ชอบมาพา กลตอนกลางคืน นอกจากจะอ่านเลขทะเบียนยากแล้ว ถ้าอ่านออก การติดตาม หรือค้นหารถคันจริงที่ใช้ป้ายนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จะยุ่ง ยากกว่าการตามรถที่มีป้ายถาวรแล้ว


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : 3mautofilmclub.com