สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » พลังงานทดแทน

 


         โดยเครื่องยนต์เบนซินนั้น สามารถใช้ก๊าซ CNG มาเป็นพลังงาน “ทดแทน” ด้วยการติดตั้ง Pressure Regulator ซึ่งเป็นตัวปรับความดัน ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ พร้อมติดตั้ง ECU ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประมวลผลการจ่ายก๊าซ พร้อมติดตั้งชุด Advance Timing ซึ่งเป็นตัวปรับเวลาการจุดระเบิดให้เหมาะกับ CNG


         สำหรับการติดตั้งก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถดีเซลนั้น มีวิธีการติดตั้งอยู่ 2 วิธีคือ “Diesel Dual Fuel” หรือ DDF ซึ่งเป็นการใช้ก๊าซ CNG ร่วมกับน้ำมันดีเซล ซึ่งวิธีนี้จะติดตั้ง Mixer บริเวณท่อไอดี เพื่อนำก๊าซ CNG ไปผสมกับอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เพื่อลดการจ่ายน้ำมันดีเซลลง (ไม่ใช่การใช้ก๊าซแทนการใช้น้ำมัน) และต้องติดตั้ง Pressure Regulator เพื่อปรับลดแรงดัน


         ซึ่งด้วยราคาการติดตั้งก๊าซ CNG สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ค่อนข้างสูง และยากที่จะคุ้มทุน ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการติดตั้งก๊าซ CNG สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Re-Powered ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเดิม เป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ก๊าซ CNG ได้มาทดแทน ซึ่งวิธีนี้ต้องดูลักษณะของรถยนต์คันนั้น ๆ ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ และปรับเปลี่ยนได้อย่างไร ในต้นทุนเท่าใด


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : 3mautofilmclub.com