สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » การตรวจดอกยาง

 


- ยางสึกที่ไหล่ยางทั้งสองด้าน : ลมยางอ่อนไป
         ลมยางอ่อนไป หากยาง ของท่านมีลักษณะเช่นนี้ อาจ สันนิษฐานได้ว่ายางของคุณมีลมยางที่อ่อนเกินไป ยางด้าน นอกจะสึกมากกว่ายางด้านใน มากไปกว่านั้น ความ ร้อนส่วน เกินจะมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ยางมีความทนทานน้อยลง ยางที่ อ่อนจะทำให้รถของคุณทำงานหนักขึ้น ซึ่งจะทำให้สิ้น เปลืองเชื้อเพลิง มากขึ้น การสึกแบบไม่เรียบของดอกยาง อาจเกิดจากการตั้งศูนย์ที่ไม่ถูกต้อง ควรปรึกษาช่างที่ผ่าน การฝึกฝนเป็นอย่างดี หรือ ศูนย์บริการ ของกู๊ดเยียร์


- การสึกของดอกยางแบบ คัพ หรือ ดิป
         การสึกลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ พบในยางคู่หน้าเป็นส่วนมาก แต่บางครั้งก็สามารถเกิดกับยางคู่หลังได้เช่นกัน หากเกิดการสึกลักษณะนี้อาจสัญนิฐานได้ว่า ช่วงล่างมีปัญหา ควรปรึกษาช่างที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี หรือ ศูนย์บริการของกู๊ดเยียร์


- การสึกของดอกยางแบบ ฟันเลื่อย
         การสึกลักษณะนี้อาจ สันนิษฐานได้ว่า ค่า โทอิน หรือ โทเอาท์ ของการตั้งศูนย์ไม่ถูกต้อง ควรปรึกษาช่างที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี หรือ ศูนย์บริการของกู๊ดเยียร์ ความลึกของดอกยางมีผลโดยตรงต่อสมรรถนะของยาง โดยเฉพาะการรีดน้ำ หากดอกยางคุณมีความลึกน้อยกว่า 1/16 นิ้ว คุณควรเปลี่ยนยาง เส้นใหม่แล้วครับ


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : goodyear.co.th