สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบไฟฟ้า » พวงมาลัยหลวมเกินไป


1. ปรับเฟืองบังคับเลี้ยวไม่เหมาะสม ทำให้มีระยะช่องว่างมากเกินไป ควรปรับใหม่ให้เข้าที่และเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ข้อต่อลูกหมากของแกนต่อของระบบบังคับเลี้ยวสึกหรอมากหรือหลวม ควรตรวจสอบหาจุดบกพร่อง ถ้าสึกหรอมากควรเปลี่ยนใหม่
3. แบริ่งล้อหน้าสึกหรอมากหรือปรับไม่ถูกต้อง ควรปรับใหม่หรือเปลี่ยนแบริ่งใหม่
4. ช่วงล่างของล้อหน้าอาจหลวม ซึ่งมีผลถึงระบบบังคับเลี้ยว ตรวจสอบและแก้ไขช่วงล่าง
5. พวงมาลัยหลวมเอง ต้องขันใหม่ให้ตึงด้วยทอร์คที่เหมาะสม
6. สลักเกลียวยึดห้องเฟืองบังคับเลี้ยวหลวม ต้องขันใหม่ให้ตึงด้วยทอร์คที่เหมาะสม
7. เฟืองบังคับเลี้ยวสึกหรอมาก ควรเปลี่ยนใหม่


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : รักษ์รถ.คอม