สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » ดูแลรักษารถยนต์ติดก๊าซ

 


         รถยนต์ติดก๊าซที่ท่านใช้มัน ก็มีผลที่เกิดขึ้นตามมาได้บ้าง หากท่านละเลยและไม่ดูแลรักษา โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อน และเป็นสิ่ง ที่ท่านต้องดูแลเป็นพิเศษ ครั้งนี้จะนำเสนอวิธีคร่าวๆ ในการดูแลรถยนต์ติดแก๊สว่าควรดูแลอะไรบ้าง


         - ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของก๊าซ ตามจุดข้อต่อ และส่วนจุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทำเป็นประจำ หรือในทุกเดือนเป็นอย่างน้อย อาจใช้ฟอง สบู่ หรือใช้เครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซ


         - ตรวจเช็คและทำความสะอาด ไส้กรองอากาศทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร อาจจะบ่อยกว่าการตรวจเช็กในระบบการทำงานปรกติที่ใช้น้ำมัน โดย ในระบบปรกติจะตรวจทุก 10,000 กิโลเมตร ระบบก๊าซอาจจะต้องดูแลบ่อยกว่า


         - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการติดตั้งก๊าซ เติมก๊าซ ถังก๊าซ ตรวจนอต ข้อต่อสายยึดถังก๊าซอย่างสม่ำเสมอ ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งานหรือไม่


         - ควรตรวจเช็ค และตั้งบ่าวาล์ว ไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กม. เนื่องจากบ่าวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV และ LPG จะมี โอกาสสึกหรอได้เร็วกว่าปกติ


         - ควรใช้น้ำมันเบนซินสลับกับ การใช้ก๊าซ เพื่อให้น้ำมันเคลือบบ่าวาล์วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


         - ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการใช้งานก๊าซที่ได้รับการติดตั้งจากศูนย์ที่ได้มาตรฐาน หากมีปัญหาให้รีบติดต่อศูนย์บริการ ที่ติดตั้งมาทันที


         - ไม่ควรเติมก๊าซเกินแรงดันถัง ที่กำหนดไว้ นอกจากจะทำให้ถังเสื่อมคุณภาพเร็ว อาจเกิดการระเบิดได้


         - เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ เครื่องยนต์ให้มากขึ้น ควรสตาร์ตในระบบน้ำมันปรกติ ก่อนและหลังการใช้ระบบก๊าซ


         - หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซ เมื่อทราบหรือไม่แน่ใจให้รีบหยุดรถ และดับเครื่องยนต์โดยทันที รีบปิดวาล์วที่ถังก๊าซ และไม่ควรกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ ตรวจสอบดูว่าหากไม่เกิดการรั่วไหล ให้เปลี่ยนระบบมาใช้น้ำมันสตาร์ตเครื่อง แล้วรีบนำรถเข้าไปยังศูนย์บริการที่ติดตั้ง โดยทันที


         - หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ ให้รีบตั้งสติ ดับเครื่องยนต์ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซโดยทันทีถ้าทำได้ และออกห่างจากตัวรถ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน


         - เพื่อรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรกติ ควรมีน้ำมันติดถังไว้เสมอ เพื่อป้องกันระบบปั๊มน้ำมันชำรุดได้


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : ecareasy