สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบไฟฟ้า » อาการของพวงมาลัย

 


พวงมาลัยไม่คืนกลับตำแหน่งที่วิ่ง


         ตามปกติหลังจากเลี้ยวรถพวง มาลัยจะหมุนกลับคืนโดยอัตโนมัติให้รถตั้งลำใหม่เข้าสู่ เส้นทางวิ่งตรง แต่ถ้าพวงมาลัยไม่ยอมกลับคืน ต้องใช้มือช่วยหมุน แสดงว่าผิดปกติ ซึ่ง เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. ศูนย์ล้อหน้าผิดจากข้อกำหนด จะต้องตั้งศูนย์ล้อหน้าใหม่
2. อุปกรณ์รองรับเครื่องล่างผิดปกติจะต้องแก้ไขปรับตั้งหรือเปลี่ยนใหม่
3. ความดันลมยางรถยนต์ต่ำกว่าข้อกำหนด


 


พวงมาลัยถูกดึงไปข้างใดข้างหนึ่ง


         สภาพปกติของรถยนต์ขณะใช้งาน รถจะวิ่งตรงไปข้างหน้าโดยไม่ต้องฝืนพวงมาลัย อาการของรถที่ไม่ยอมวิ่งตรงคือรถดื้อ พยายามจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือเลี้ยวไปทางขวา อย่างใด อย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ขับขี่ต้องฝืนพวงมาลัยเอาไว้ อาการเช่นนี้มักเกิดจาก
1. แรงดันลมล้อหน้าทั้งคู่ไม่เท่ากัน
2. ปั๊มน้ำมันเพาเวอร์ไม่ดี
3. โช้กอัพชำรุด
4. ยางหน้าสึกหรอไม่เท่ากัน
5. ศูนย์ล้อหน้าผิดปกติ


 


พวงมาลัยหนัก


         การที่พวงมาลัยหนักคือต้องใช้ แรงในการหมุนพวงมาลัยมากขึ้นซึ่งสาเหตุจาก
1. แรงดันยางรถยนต์ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้ยางแบนแนบสัมผัสกับถนนมากขึ้น จึงเกิดความฝืดมากขึ้นเวลาหมุนพวงมาลัย ส่งผลให้พวง มาลัยหนัก
2. กระปุกพวงมาลัยมีความฝืด ขาดน้ำมันหล่อลื่น
3. ตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง
4. ใช้ยางที่มีขนาดหน้ายางใหญ่กว่ามาตรฐาน
5. ปริมาณน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์รั่วไหลออก ชุดเกียร์จะต้องซ่อมแซม
6. ข้อต่ออ่อนแกนพวงมาลัยชำรุด


 


พวงมาลัยควบคุมยาก


         พวงมาลัยควบคุมยากเป็นอาการ ผิดปกติของรถยนต์ที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกหนักใจมาก ในขณะขับรถ และต้องขับรถอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ การควบคุมพวงมาลัยลำบาก จะส่งผลให้ เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา สาเหตุของอาการดังกล่าวได้แก่
1. การตั้งศูนย์ล้อหน้าไม่ถูกต้อง
2. โช้กอัพชำรุด
3. พวงมาลัยหลวม
4. ลูกหมากหลวม
5. ลูกปืนล้อหน้าหลวม
6. ดอกยางสึกหรอมาก


หากพวงมาลัยรถคู่ใจนั้นเกิดมีอาการดังกล่าวที่เราจะนำเสนอ ขอแนะนำให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็ก และซ่อมแซม ที่ศูนย์บริการทันที


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : ecareasy