สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » การจดทะเบียนรถติดแก๊ส

 


เอกสารและเอกสารที่ต้องนำไปจดทะเบียนเพิ่มประเภทเชื้อเพลิงกับกรมการขนส่งทางบกดัง นี้


         1. หนังสือรับรองการติดตั้ง (ใบวิศวะ)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
         3. สำเนาเล่มทะเบียนรถ พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)
         4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่ได้แจ้งด้วยตัวเอง


 


ขั้นตอนการจดทะเบียนรถใช้ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลวที่กรมขนส่งพื้นที่


         - ขั้นตอนเเรก เราก็เข้าที่กรมขนส่ง โดยการขอ "เเบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ" จากเจ้า หน้าที่ประชาสัมพันธ์ แล้วก็กรอกเอกสารให้เลือก "เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น" แล้วกรอกเพิ่มเติมว่า ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว พร้อมเเนบเอกสารตามที่กล่าวมา เเล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานำรถไปตรวจสภาพรถ โดยเจ้าหน้าที่จะแนบเอกสารให้เรานำมยื่นที่ อาคารตรวจสภาพรถด้วย และเราก็นำรถเข้าช่อง ตรวจสภาพ


 

 


         - เมื่อเสร็จเเล้วเจ้าหน้าที่จะให้เรา ยื่นเอกสารตามช่องที่จัดไว้ตามขั้นตอน ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะได้เล่มรถที่เพิ่มเติมรายละเอียด เเจ้งการใช้ก๊าซซึ่งจะมีค่าดำเนินการประมาณ 105 บาท เป็นค่าเอกสาร


 

 


ในกรณีนี้หลังจากที่ติดแก๊สแล้วควรนำรถไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน ไม่เกิน 1 ปี หากเเจ้งช้าเกิน 15 วัน หลังจากออกใบวิศวะ จะต้องเสียค่าปรับ ประมาณ 200 บาท ถ้าเกิน 1 ปี ต้องขอออกเอกสารใบวิศวะใหม่ ลูกค้าควรถ่ายสำเนาใบวิศวะไว้ติด รถด้วย เพื่อบริษัทประกันอาจขอสำเนา


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : setupautogas