สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » การจดทะเบียนเปลี่ยนสีรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 


         หากคุณต้องการเปลี่ยนสีรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วละก็ สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ไปจดแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ที่ "กรมขนส่งทางบก" ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตามกฎหมายมีข้อกำหนดว่าหากการเปลี่ยนสีรถยนต์มีมากกว่า 30% ของพื้นที่สีรถทั้งหมด เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ต่อกรมขนส่งทางบก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสีเฉพาะส่วน โดยมีพื้นที่ไม่ถึง 30% ของพื้นผิวรถยนต์ ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งครับ เช่น การเปลี่ยนสีเฉพาะส่วน หลังคา, ฝากระโปรงหน้า แบบนี้ไม่ถึง 30% ไม่ต้องจดแจ้ง


         ส่วนวิธีในการจดแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์นั้น สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เรานำรถเข้าไปรับการตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบก และเตรียมเอกสารไปตามรายการข้างล่างนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
3. เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนา
4. ใบเสร็จ หรือบิลเงินสดค่าทำสีรถ ติดอากรแสตมป์ 5 บาท (บิลเงินสดต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ลงในบิล ถึงวันที่มายื่นเรื่อง ถ้าเกินกำหนด 7 วัน จะโดนค่าปรับ 200 บาท)


ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ไปเองต้องเตรียมเอกสารแนบเพิ่มดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ดำเนินการไม่ใช่เจ้าของรถ)
2. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ดำเนินการไม่ใช่เจ้าของรถ)


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก