สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบเครื่องยนต์ » การดูแลรักษารถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส LPG - NGV

 


         ใน ปัจจุบันประชาชนนิยมหันมาใช้บริการติดตั้งแก๊ส LPG - NGV เป็นจำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัยคือเลือกหาอู่ที่เป็น สมาชิกในเครือสมาคมติดตั้งแก๊ส เพราะมีช่างติดตั้งผ่านการรับรองจากสมาคม มีประกันภัยของบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล กรณีเกิดปัญหาระหว่างอู่กับเจ้าของรถ พร้อมรับคู่มือดูแลรักษารถและตรวจสภาพทุกระยะ


 


สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เมื่อรถยนต์เปลี่ยนมาใช้ระบบแก๊ส


1. ต้องนำรถมาตรวจสภาพที่กรมการขนส่งภายใน 15 วัน พร้อมแนบใบรับรอง จากวิศวกร
2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. แบบฟอร์มเพิ่มเติมรายการทะเบียนรถ


         ถ้าหาก เจ้าของรถไม่มาแจ้งถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


         ส่วนการ คุ้มครองรถยนต์จากบริษัทประกันภัย หลังแจ้งกับการขนส่งแล้วส่งหลักฐานยังบริษัทประกันภัยเงื่อนไขการคุ้มครองต่างกัน บางแห่งขอเก็บเบี้ยประกันเพิ่ม บางแห่งขอเพิ่มวงเงินและเบี้ยประกัน บางแห่งไม่ขอเก็บประกันในปีนี้แต่ทบไปเก็บปีถัด ไป


 


 

 


วิธีดูแลรักษารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG


1. ตรวจเช็กรอยรั่วซึมของก๊าซ ตามข้อต่อและจุดต่างๆ ทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่ หรือเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว
2. ตรวจเช็กและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตร บ่อยกว่าการตรวจเช็กเมื่อใช้น้ำมันเบนซิน อย่างเดียว (ปกติ 10,000 กิโลเมตร)
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับเติมก๊าซถังก๊าซ ตัวนอตที่ยึดถังก๊าซทุกเดือน
4. ควรตรวจเช็กและตั้งบ่าวาส์วไอเสีย ทุกระยะ 40,000 - 60,000 กิโลเมตร เพราะบ่าวาส์วของไอเสียของเครื่อง ยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG จะมีโอกาสสึกหรอเร็วกว่าการใช้น้ำมันเบนซิน จึงควรใช้น้ำมันเบนซินสลับกับการใช้ก๊าซ เพื่อให้น้ำมัน เบนซินไปเคลือบบ่าวาสว์บ้างเพื่อให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
5. ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก๊าซที่ได้รับการติดตั้งจากศูนย์ที่ได้มาตรฐาน หากมีปัญหา ให้รีบติดต่อศูนย์บริการที่ติดตั้งมาทันที
6. อุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบก๊าซควรใช้ของใหม่ที่ได้มาตรฐานแล้ว
7. เพื่อรักษาสภาพของเครื่องยนต์ ควรใช้น้ำมันสตาร์ตเครื่องยนต์ก่อนและหลังการใช้
8. หากรู้สึกว่ามีกลิ่นแก๊ส และสงสัยว่าเกิดการรั่วไหลให้รีบหยุดรถและดับเครื่องยนต์โดยทันที รีบปิดระบบหันมา ใช้น้ำมันสตาร์ตเครื่องแล้วรีบนำรถข้าศูนย์บริการที่ติดตั้งทันที
9. หากเกิดไฟไหม้ที่ตัวรถ ให้รีบดับเครื่องยนต์ และรีบออกจากตัวรถ หากสามารถดับไฟได้ ให้รีบดับไฟที่แหล่ง กำเนิดแล้วรีบแจ้งตำรวจ
10. เพื่อรักษาประสิทธิภาพ และคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำมัน ควรมีน้ำมันติดถังไว้อย่างน้อย 1 ส่วน 4 ถังเสมอๆ และเพื่อป้องกันระบบน้ำมันเสียหาย


 


 

 


วิธีดูแลรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV


1. หมั่นตรวจสอบสภาพของกรองอากาศรถยนต์ ซึ่งควรทำความสะอาดทุก สัปดาห์ หรือเปลี่ยนเมื่อครบอายุใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 กิโลเมตร
2. ตรวจสอบหัวเทียน ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน เพราะหากกรองอากาศสกปรก หรือหัวเทียนเสื่อมสภาพ แล้วประสิทธิภาพการทำงานของระบบ NGV ก็จะลดลงด้วย เช่น ทำให้รอบเดินเบาไม่นิ่ง และทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตติด ยาก ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะของรถยนต์รุ่นนั้นด้วย
3. ดูแลไม่ให้มีสิ่งอื่นใดไปกระแทกถังก๊าซ เพราะอาจทำให้ตัวยึดถัง หรือสายระบายแก๊สเสียหาย ควรนำถังไปตรวจ สภาพและทดสอบทุกปีนับจากวันที่ระบุ
4. อุปกรณ์ NGV ได้ผ่านมาตรฐานจากไอเอสโอ ตามที่กฎหมายกำหนด หากเกิดอุบัติเหตุถังก๊าซจะไม่ระเบิด ผู้ใช้ ระบบ NGV จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย


         เห็นข้อ ดีข้อด้อยของ NGV กับ LPG แล้วคงตัดสินใจได้ สำหรับคนที่จะนำรถคู่ใจไปติดตั้งแก๊สกันนะคะ


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook.com