สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » 4 จุดบอดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน...จากรถบรรทุก

ภาพประกอบจาก : www.thaiemsinfo.com/


 


         เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติวันนี้ เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับจุดบอดของรถบรรทุกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาให้ผู้อ่านได้ ศึกษาและนำไปปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติบนท้องถนนค่ะ


 


ซึ่งจุดบอดของรถบรรทุกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมี 4 จุดด้วยกันดังนี้


 


         - จุดที่ 1 ด้านหน้ารถ หากเป็นเด็กเล็กยืนบริเวณหน้ารถตรงเงาดำก็จะทำให้คนขับไม่เห็นเด็ก หรือแม้กระทั่งเป็นรถยนต์คันเล็กคนขับรถบรรทุกก็ไม่สามารถมองมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ดังนั้นคนขับรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า3-4 ช่วงคันของรถยนต์


 


         - จุดที่2 ด้านขวาตรงเงาดำของรถบรรทุก คนขับรถบรรทุกก็จะไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งขนาบข้างมาทางด้านขวา ซึ่งเขาจะเห็นก็ต่อเมื่อเราขับรถเลยหน้าเขาหรือเทียบเท่าหน้ารถ ดังนั้นเป็นไปได้เราควรขับรถให้ห่างจากบริเวณนี้


 


         - จุดที่ 3 ฝั่งซ้ายของรถบรรทุก ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่น่ากลัวที่สุดเรื่องจากเป็นมุมที่คนขับมีโอกาสเห็นรถคัน อื่นได้น้อยมาก และจะเห็นก็แค่เพียงมุมเล็กๆ เท่านั้น ดังนั้นคนขับรถบรรทุกและคนที่ขับรถมาช้างๆ รถบรรทุกควรระมัดระวังให้มาก หรือเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นมาชิดบริเวณดังกล่าว


 


         - จุดที่ 4 ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายคือด้านหลังหลังรถบรรทุก ซึ่งคนขับรถบรรทุกก็จะไม่เห็นด้านหลังอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ขับรถยนต์ตาม หลังรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างของรถไว้อย่างน้อย 20-25 คันของระยะรถยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกจึงควรศึกษาเหล่าบรรดาจุดเสี่ยงเหล่านี้เพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตตนเองและเพื่อน ร่วมทางบนท้องถนนค่ะ อย่าลืมนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ค่ะ


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ