สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบเครื่องยนต์ » วิธีการดูแลรักษาพัดลมหม้อน้ำ

ภาพประกอบจาก : www.vigochampclub.com


 


         ปัจจุบันพัดลมหม้อน้ำ จะถ่ายเทอากาศให้สมดุลกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งพัดลมหม้อน้ำในรถยนต์ส่วนใหญ่ จะเป็นชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะการควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่าชนิดที่ขับด้วยสายพาน แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำให้มีขนาดใหญ่มากๆ ได้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในรถมีน้อย รถที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศมากๆ เนื่องจากอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์สูง เช่น รถที่ใช้เครื่องยนนต์ดีเซล จึงยังจำเป็นต้องใช้พัดลมชนิดที่ขับด้วยสายพาน โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์อยู่


 


         โดยปกติพัดลมหม้อน้ำจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เพราะหากชำรุดขึ้นก็เปลี่ยนใหม่ แต่อย่างไรก็ดีควรหมั่นตรวจดูสภาพและการทำงานเป็นระยะๆ โดยการตรวจสภาพและการทำงานของพัดลมหม้อน้ำ ซึ่งควรทำทุกครั้งที่ตรวจระดับหล่อเย็น ต่อจากนั้นตรวจดูใบของพัดลมว่าไม่แตกหัก เสียหายหรือเปลี่ยนรูปไปตรวจดูโครงยึดและกรอบบังลมว่าตรึงแน่นอยู่ในตำแหน่งอย่างถูกต้อง และไม่มีร่องรอยของการเสียดสี สายไฟและปลั๊กต่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ขาดแตกหักหรือหลุดลุ่ย


 


ตรวจสอบการทำงานของพัดลมหม้อน้ำและวงจรควบคุม


         โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วสังเกตการทำงานของพัดลมหม้อน้ำในสถาวะปกติ ระหว่างที่ติดเครื่องยนต์ใหม่ๆ พัดลมหม้อน้ำจะยังไม่ทำงาน พัดลมจะเริ่มหมุน เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์เริ่มสูงกว่าอุณหภูมิทำงานปกติ (ประมาณ 85-90 องศาเซลเซียส) และจะหยุดหมุนเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ลดต่ำลงกว่าระดับดังกล่าว สลับไปมาอย่างนี้ตลอดไป


ดังนั้น! ถ้าพบว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานอยู่ตลอดเวลา แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นในระบบหล่อเย็น หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของพัดลม ลองใช้น้ำฉีดที่หม้อน้ำ (อย่าฉีดไปที่ตัวมอเตอร์โดยตรง เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือชิ้นส่วนภายในเสียหาย) ถ้าฉีดแล้วพัดลมหยุดทำงานก็แสดงว่า การระบายความร้อนของหม้อน้ำไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณของสารหล่อเย็นมีไม่พอเพียง เกิดการอุดตันที่ครีมระบายความร้อน มีตะกรันหรือสนิมในหม้อน้ำอุปกรณ์ในระบบหล่อเย็น (ปั๊มน้ำเทอร์โสตัท) บกพร่อง แต่ถ้าฉีดน้ำจนแน่ใจว่า อุณหภูมิของเครื่องยนต์ลงจนต่ำกว่าอุณหภูมิการทำงาน แล้วพัดลมก็ยังไม่หยุดทำงานแสดงว่าอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของพัดลม (เทอร์โมสวิตช์) บกพร่อง


 


อาการบกพร่องประการสุดท้ายคือ พัดลมไม่หมุน


         ลองตรวจดูฟิวส์เสียก่อนเป็นอันดับแรก (ตำแหน่งของฟิวส์ได้จากคู่มือผู้ใช้รถของแต่ละรุ่น) ถัดจากนั้นก็เป็นสายไฟและขั้วเสียบ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ แสดงว่าตัวพัดลมหรือไม่ก็วงจรควบคุมบกพร่อง สำหรับการแก้ไขในกรณีนี้ คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างที่มีความชำนาญ เป็นดีที่สุด ไม่แนะนำให้แก้ไขเองครับ ประเดี่ยวจะได้ไม่คุ้มเสีย เพราะวงจรควบคุมพัดลมหม้อน้ำในรถบางรุ่นเชื่อมต่อท่ออยู่กับกล่องคอมพิวตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เคราะห์หามยามร้ายเกิดไปทำกล่องที่ว่านั่นเสียจะกลายเป็นเรื่องใหญ่


การดูแลรักษาระบบหล่อเย็นโดยสังเขปคงมีเท่านี้ ขอให้ใช้รถกันอย่างสบายใจทุกท่านคะ


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์