สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » วิธีการอ่านข้อมูลที่แก้มยางรถยนต์

รูปภาพประกอบจาก : www.car4th.com


 


         ที่แก้มของยางรถยนต์จะบอก ขนาดของยาง, ผู้ผลิต, รุ่น, อัตราสูงสุดของการเติมลม, ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ความเร็วสูงสุดที่สามารถรับ(วิ่ง)ได้, วันที่ผลิต(สัปดาห์/ ปี ค.ศ.), และข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ


ตัวอย่างเช่น P185/75 R14 82S DOT 0500


P หมายถึง ถูกออกแบบให้ใช้กับรถยนต์นั่ง (passenger car)
185 หมายถึง หน้ากว้างของยาง (section width) ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร
75 หมายถึง ความกว้างของแก้มยาง มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบสัดส่วนกับหน้ากว้างของยาง
R หมายถึง เป็นยางเรเดียล ซึ่งยางเกือบทั้งหมดเป็นยางเรเดียลอยู่แล้ว ในบางโอกาสอาจจะเห็นอักษรตัวอื่น ซึ่งมีอยู่ น้อยมาก เช่น D หรือ B ซึ่งแสดงถึงว่าเป็นยางแบบ bias ply tire (ห้ามใช้ยางแบบเรเดียล และ bias ply tire) ผสมกัน
14 หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของกะทะล้อ มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว
82 หมายถึง ดรรชนีน้ำหนักบรรทุก (load index) ซึ่งกำหนด โดยผู้ผลิตยาง (Rubber ManufacturersAssociation)
S หมายถึง ความสามารถในการทำความเร็วสูงสุด (Tire’s maximum speed rating)
         Q ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 160 กม./ชม. (99 mph)
         S ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 180 กม./ชม. (112 mph)
         T ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 190 กม./ชม. (118 mph)
         H ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 200 กม./ชม. (124 mph)
         V ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 240 กม./ชม. (149 mph)
         Z ความเร็วสูงสุดมากกว่า 240 กม./ชม. (149 mph) (ข้อ ควรระวัง อย่าเลือกใช้ยางที่ความสามารถในการทำความเร็วต่ำกว่าที่รถรุ่นนั้นๆกำหนด และอย่าใช้ยางที่ความสามารถในการทำความเร็วต่าง กันใช้ร่วมในรถคันเดียวกัน)
         0500 หมายถึง วันที่ผลิต
                - ตัวเลขหลังตัวอักษร DOT เป็นเลข 3-4 หลัก จะบอกถึงวันที่ผลิต
                - ตัวเลข 2 ตัวแรก 05 บอกถึงสัปดาห์ที่ทำการผลิตในที่นี้คือ สัปดาห์ที่ 5 ของปี
                - ตัวเลข 2 ตัวหลัง 00 บอกถึงปีที่ผลิต ในที่นี้คือปี ค.ศ. 2000


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : car4th.com