สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » วิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์จากหัวเทียน

ภาพประกอบจาก: www.opel.in.th


 


สภาพหัวเทียนปกติ


         เราสามารถวิเคราะห์การทำงาน ของเครื่องยนต์ ได้โดยดูจากสภาพของปลายหัวเทียนด้านที่ใช้ในการจุดระเบิด ถ้าปลายของหัวเทียนมีสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเทาอ่อน แสดงถึง สภาพการทำงานของเครื่องยนต์ที่ดี และการจุดระเบิดของหัวเทียนมีความเหมาะสมที่สุด


 


สภาพหัวเทียนแห้ง หรือมีคราบน้ำมัน


         2 กรณีเป็นสาเหตุที่ทำให้ ความต้านทานของหัวเทียนลดลงเหลือ 0 โอมม์ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก, หัวเทียนบอด, เร่งเครื่องไม่ขึ้น โดยปกติแล้วถ้าความต้าน ทานของหัวเทียนระหว่างแกนกลางของหัวเทียน กับเขี้ยวของหัวเทียนมากกว่า 10 โอมม์ จะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้อย่างปกติ
         สาเหตุ ที่หัวเทียนแห้ง ได้แก่ ขับรถระยะใกล้ๆเป็นประจำ (ขับรถในขณะเครื่องยังเย็นอยู่), ส่วนผสมของอากาศและน้ำมันมากเกินไป, หัวฉีดมี ปัญหาจ่ายน้ำมันช้า, ใช้หัวเทียนเบอร์เย็นเกินไป
         สาเหตุ ที่หัวเทียนมีคราบน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันเครื่องรั่วตามแหวนลูกสูบและวาว์ล (เกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับเครื่องยนต์ใหม่ หรือเพิ่งยกเครื่องใหม่), ปริมาณของส่วนผสมน้ำมันมากเกินไป, อัตราส่วนของอากาศ และน้ำมันมากเกินไป และไม่มีการจุดระเบิด (เกิดขึ้นได้บ่อยถ้าผู้ขับขี่ชอบย้ำคันเร่ง ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์)


 


สภาพหัวเทียนร้อนจัด


         เมื่อหัวเทียนมีความร้อนสูง หรือจุดระเบิดก่อน บริเวณปลายฉนวนจะมีคราบไหม้สีเหลือง หรือเหลืองอมน้ำตาลที่เป็นมันวาวเกาะอยู่ ซึ่งจะทำให้เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้นขณะขับ ขี่ด้วยความเร็ว หรือขณะบรรทุกของ
         สาเหตุ ที่หัวเทียนร้อนจัด ได้แก่ ขันเกลียวหัวเทียนไม่ถูกต้อง, ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีปัญหา, ใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนเกิน ไป


 


สภาพหัวเทียนชิงจุดระเบิดก่อน


         มีคราบจุดเล็ก ๆ ที่ มาจากอลูมิเนียม หรือเหล็ก เกาะอยู่ที่ปลายฉนวน ที่เกิดจากการรั่วของน้ำมัน, คุณภาพของน้ำมัน ซึ่งจะทำให้เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น
         สาเหตุ ที่หัวเทียนชิงจุดระเบิดก่อน ได้แก่ เกิดจากปัญหาร้อนจัดเป็นส่วนใหญ่ การชิงจุดระเบิดก่อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดการเผาไหม้ก่อนที่ จะมีการจุดระเบิด, ใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนเกินไป, มีการปรับตั้งการฉีดน้ำมันที่ไม่เหมาะสม


 


สภาพหัวเทียนมีคราบตะกั่วจับ


         คราบตะกั่วที่เกาะ จับมันเกิดขึ้นที่บริเวณฉนวนของหัวเทียน มีสีเหลือง หรือเหลืองอมน้ำตาลที่เป็นมันวาวเกาะอยู่ คราบดังกล่าวไม่สามารถตรวจจับได้โดยเครื่องวัด ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิห้อง คราบตะกั่วมักเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 370-470°C (700-790°F) ซึ่งจะทำให้หัวเทียนบอดเมื่อเร่งเครื่องยนต์ หรือ บรรทุกของหนัก แต่จะไม่พบปัญหาเมื่อขับขี่ปกติ
         สาเหตุ ที่หัวเทียนมีคราบตะกั่วจับ ได้แก่ น้ำมันมีส่วนผสมของตะกั่วมากเกินไป


 


สภาพหัวเทียนแตกหัก


         หัวเทียนที่แตกหัก มักเกิดจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป, เกิดจากการเปลี่ยนอุณหภูมิในห้องเครื่องอย่างฉับพลัน ซึ่งจะทำให้หัวเทียนบอดและเครื่องยนต์ไม่ทำ งาน
         สาเหตุ ที่หัวเทียนแตกหัก ได้แก่ ระบบการเผาไหม้ผิดปกติ, ปรับตั้งระยะห่างแกนกลางกับเขี้ยวหัวเทียนไม่ถูกต้อง


 


สภาพหัวเทียนเสื่อมตามอายุการใช้งาน


         หัวเทียนที่เก่านอก จากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันแล้ว ยังทำให้ระบบการจุดระเบิดทำงานหนักเกินไปอีกด้วย เพราะระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนที่เพิ่มขึ้น (เนื่องจากการ สึกหรอ) ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น
 


โดยปกติระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางต่อไปนี้:
- เครื่องยนต์สี่จังหวะ: 0.01~0.02 มม./1,000 กม. (0.00063~0.000126 นิ้ว/1,000 ไมล์)
- เครื่องยนต์สองจังหวะ: 0.02~0.04 มม./1,000 กม. (0.000126~0.00252 นิ้ว/1,000 ไมล์)


 


สภาพหัวเทียนมีเขี้ยวสึกผิดปกติ


         หัวเทียนที่มีเขี้ยว สึกมากผิดปกติเกิดได้จากการกัดกร่อน, ปฏิกริยาเคมี, และการรั่วไหลย้อนกลับ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก, เร่งเครื่องยนต์ไม่ ขึ้น
         สาเหตุ ที่หัวเทียนมีเขี้ยวสึกผิดปกติ ได้แก่ ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะ (ใช้หัวเทียนเกินระยะที่กำหนด)


 


สภาพหัวเทียนละลาย


         การละลายของหัว เทียนเกิดเพราะมีความร้อนสูง ทำให้เขี้ยวของหัวเทียนมีผลึกที่มันวาวและผิวไม่เรียบเกาะอยู่ ความร้อนที่ทำให้เขี้ยวของหัวเทียนละลายได้จะอยู่ที่ 1,200~1,300°C (2,200~2,400°F) ซึ่งจะทำให้เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น
         สาเหตุ ที่หัวเทียนละลาย ได้แก่ ขันเกลียวหัวเทียนไม่ถูกต้อง


 


สภาพหัวเทียนสึก กัดกร่อนและเกิดปฏิกริยาเคมี


         วัสดุที่ใช้ทำเขี้ยวหัว เทียนสามารถทำปฏิกริยาเคมีกับอากาศได้ แต่ถ้าทำปฏิกริยาเคมีมากเกินไปจะทำให้พื้นผิวมีสีเขียว และทำให้เขี้ยวของหัวเทียนสึกกร่อนและผิวไม่ เรียบ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก, เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น


 


สภาพหัวเทียนสึกอย่างรุนแรง


         การสึกกร่อนอย่าง รุนแรงของหัวเทียนเกิดจากมีส่วนผมของน้ำมันมากเกินไปทำให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีกับวัสดุของเขี้ยวหัวเทียน (นิเกิลอัลลอย) และทำให้เกิดความ ร้อนสูง ผลึกของนิเกิลอัลลอยก็จะหลุดร่อนออกเนื่องจากการซึมผ่านของน้ำมันทำให้นิเกิลอัลลอยไม่เกาะตัว ตัวอย่างการสึกกร่อนดังกล่าวทำให้ พื้นผิวของเขี้ยวหัวเทียนบางลง, และเขี้ยวของหัวเทียนมีลักษณะแหว่ง


 


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : ilovemini.com