สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบเครื่องยนต์ » ถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วหรือไม่

ภาพประกอบจาก: www.auto.thailandsupercars.com


 1. ทดสอบสภาพ ของแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อดูว่ายังสามารถใช้การได้อยู่หรือไม่


2. หากเป็นแบตเตอรี่น้ำ จะต้องเติมให้แบตเตอรี่เสมอ อย่าให้น้ำแห้ง


3. ดูว่าอายุการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง หากเกิน 2 ปีขึ้นไป ควรจะต้องเปลี่ยนแบตใหม่


4. การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ควรให้ช่างมืออาชีพเปลี่ยน ไม่ควรเปลี่ยนเองหากยังไม่ชำนาญ


5. เลือกขนาด แบตเตอรี่รถยนต์ ให้เหมาะกับรถยนต์ โดยจะมีตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึงใหญ่


6. เลือกแอมป์ให้พอเหมาะกับการใช้รถ หากรถไม่ได้ใช้ไฟมาก เช่น เปิดลำโพง, ดูหนังเป็นประจำ ใช้แอมป์น้อยๆ ก็พอ


7. แนะนำว่าหากไม่มีเวลาดูแลรถยนต์ ควรใช้แบตเตอรี่แห้ง เพราะไม่ต้องคอยเติมน้ำกรดเอง ใช้ง่ายสะดวก แต่ราคาจะแพงกว่าแบตเตอรี่น้ำ


 


 


         การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นั่นอย่างต่ำควรเปลี่ยนทุกๆ 2 ปี เพราะหลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่แบตเตอรี่รถยนต์ เริ่มเสื่อมสภาพนั่นเอง ทั้งนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หรือการเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ หากไม่มีความรู้ แนะนำควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : kiatrungsub.com