สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » โดนใบสั่ง ไม่ไปจ่ายค่าปรับจะเป็นอย่างไร

ภาพประกอบจาก: auto.sanook.com


 


         ถ้าไม่ไปชำระค่าปรับตามที่ระบุไว้ ในใบสั่ง โดยไม่มีเหตุอันควร ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่ง มีความผิดอีกข้อหาหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 155 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ) นอกจากนี้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดการกับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถตามมาตรา 141 ทวิ ดังนี้


1. พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนตามสถานที่ วัน และเวลาที่ระบุในหมาย เรียกนั้น แล้วพนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย


2. ถ้าพนักงานสอบสวนใช้อำนาจออกหมายเรียกผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน แล้วส่งหมายเรียกไม่ได้ พนักงาน สอบสวนจะแจ้งไปยังนายทะเบียนรถ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบก ให้งดรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ได้รับ ใบสั่งจะมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกและชำระค่าปรับให้เรียบร้อยเสียก่อน พนักงานสอบสวนจึงจะแจ้งไปยังนายทะเบียนให้ทราบเพื่อให้ ผู้นั้นชำระภาษีประจำปีสำหรับรถนั้นต่อไป


 


         ดังนั้น เมื่อคุณทำผิดกฎจราจร หรือได้รับใบสั่ง คุณก็มีหน้าที่ต้องไปชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจในเขตท้องที่และภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งปกติแล้วก็มักจะไม่เกิน 7 วัน หรือ ถ้าใครไม่สะดวกไปจ่ายเองก็อาจจะชำระทางไปรษณีย์ก็ได้ ส่วนกรณีโดนยึดใบขับขี่ไว้ ก็ให้ใช้ใบรับแทนใบขับขี่ไปพลางก่อน เมื่อไปชำระค่าปรับ แล้วตำรวจก็จะคืนใบขับขี่ให้


 


         หลายคนคิดว่าไม่ต้องไปจ่าย หรอก ข้อมูลคงไม่ถึง อันนี้ขอแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเลยจะดีกว่า นอกจากจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว ยังต้องอาจต้องโทษปรับเพิ่มขึ้นด้วย สรุปให้สั้นๆ นั่นคือ ทำให้ถูกต้องดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง…


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : blog.dealfish.co.th