สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน

 


เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
width=70; height=70; ป้าย "วงเวียนข้างหน้า" Roundabout ahead
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน
ควรขับรถให้ช้าลง และความเพิ่มระมัดระวัง
width=70; height=70; ป้าย "วงเวียนข้างหน้า" Roundabout ahead
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน
ควรขับรถให้ช้าลง และความเพิ่มระมัดระวัง
width=70; height=70; ป้าย "ทางแคบทั้งสองด้าน" Merging lanes 
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่า ทางที่กำลังผ่าน
ทั้งสองด้าน ควรขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
width=70; height=70; ป้าย "ทางแคบทั้งสองด้าน" Merging lanes 
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่า ทางที่กำลังผ่าน
ทั้งสองด้าน ควรขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
width=70; height=70; ป้าย "ทางแคบทั้งสองด้าน" Merging lanes 
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่า ทางที่กำลังผ่าน
ทั้งสองด้าน ควรขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
width=70; height=70; ป้าย "ทางแคบทั้งสองด้าน" Merging lanes 
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่า ทางที่กำลังผ่าน
ทั้งสองด้าน ควรขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง