สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » ระวังตาบอดชั่วคราว...ขณะขับขี่

 


         สภาพตาบอดชั่วคราวเป็นอาการที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็นเส้นทางในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเห็นภาพหลอนจากแสงไฟของถนน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับการขับรถในช่วงกลางคืน และช่วงกลางวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี เพื่อความปลอดภัยขอแนะสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดสภาพตาบอดชั่วคราว และวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวดังนี้


 


สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดสภาพตาบอดชั่วคราว


1. กรณีขับรถสวนทางในเวลากลางคืน แสงไฟของรถคันที่ขับสวนทางมาจะส่องเข้าตาตลอดเวลา ทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนหรือเห็นภาพหลอนเหมือนมีคนกำลังข้ามถนน หากเบรกกะทันหันจะทำให้รถเสียหลักหรือถูกรถที่วิ่งตามหลังมาชนท้ายได้


2. กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่แสงไฟส่องสว่างไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงทางเข้าและออกอุโมงค์จะมีแสงสว่างบนถนนไม่สม่ำเสมอ ทำให้สายตาของผู้ขับขี่ปรับสภาพไม่ทัน จึงมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเหมือนกับเส้นทางที่มีแสงสว่างระดับเดียวกัน


3. กรณีขับรถเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพฝนตกหนักและกระจกรถที่เป็นฝ้า ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางลดลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่


4. กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง รถที่วิ่งแซงขึ้นไปอาจทำให้น้ำที่ท่วมขังบนพื้นถนนกระจายสาดใส่หน้ารถจนมองไม่เห็นเส้นทางชั่วขณะ หากผู้ขับขี่เบรกกะทันหันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกชนท้ายได้


5. กรณีขับรถผ่านเส้นทางหรือสะพานที่เป็นทางโค้ง ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าในช่วง 5 วินาทีก่อนที่รถจะวิ่งถึง จึงไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ข้างหน้าได้ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถหยุดรถได้ทัน


 


 


วิธีแก้ไขสถานการณ์


         เปิดไฟหน้ารถ หรือใช้สัญญาณแตรเตือนให้ผู้ขับขี่รายอื่นทราบ ชะลอความเร็ว ไม่หยุดรถกะทันหัน หากสายตาพร่ามัวจากแสงไฟคันอื่นให้มองไปที่เส้นขอบถนน และยึดเป็นแนวในการขับรถ หากทัศนวิสัยแย่มากจนมองไม่เห็นเส้นทาง ให้รีบจอดรถชิดริมทางในบริเวณที่ปลอดภัย และรอจนทัศนวิสัยดีขึ้น จึงขับรถต่อไป


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย