สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » จุดบอดของรถ...อันตรายที่ต้องระวัง

ภาพประกอบจาก : lovefirstcar.blogspot.com


 


จุดบอดของรถ (Blind Spot)


         คือ บริเวณที่กระจกส่องข้างไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งอยู่ระหว่างแนวพัก พิงของคนขับ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นบริเวณข้างรถได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนจากด้านข้างและชนท้ายได้ ในขณะที่รถเปลี่ยนช่องทางเดินรถ


 


วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากจุดบอดของรถ         1. ปรับกระจกมองข้างและมองหลังให้อยู่ในองศาที่สามารถมองเห็นได้ ไกลกว่าด้านข้างรถ


         2. ในขณะขับแซงให้มองกระจกข้างครอบคลุมถึงจุดบอดภายในรถ โดย เหลือบมองผ่านหัวไหล่ไปอย่างรวดเร็ว


         3. หลีกเลี่ยงการแขวนเสื้อหรือสิ่งของต่างๆ บริเวณเบาะหลังด้านซ้าย ของรถ เพราะจะเพิ่มจุดบอดในการมองเห็นเส้นทาง


 

ภาพประกอบจาก : lovefirstcar.blogspot.com


 


พื้นที่บอด (Blind Area)


         คือ บริเวณพื้นที่ที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา เพราะมีสิ่ง บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นรอบรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะถอยหลังทับคน หรือการชนท้าย ส่วนใหญ่มักเกิดกับรถขนาดใหญ่ที่ไม่มีกระจกมองหลัง


 


วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากพื้นที่บอด         1. หลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่เป็นเวลานานๆ เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่บอด นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นเส้นทางข้างหน้าลดลงแล้ว ยังเป็นการเข้าไปอยู่ในพื้นที่บอดของรถขนาดใหญ่ หากรถใหญ่หยุดกะทันหัน จะไม่สามารถ หยุดรถได้ทัน ทำให้พุ่งชนท้ายได้


         2. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น เพื่อออกจากแนวพื้นที่บอด ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเส้นทางข้างหน้าแล้ว ยังทำให้ผู้ขับรถคันหน้ามองเห็นรถที่วิ่งตามหลัง จะได้เพิ่มความระมัดระวังในการเบรกและเปลี่ยนช่องทาง


         3. ในขณะขับรถถอยหลัง ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนยืนหรือสิ่งของวางกีดขวางเส้นทางด้านหลัง โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู้ ควรมีคนดูท้ายรถ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้คนที่ดูท้ายรถควรยืนในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากการถูกรถถอยทับ


 


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย