สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » หยุด! พฤติกรรมเสี่ยง สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน

 


         1. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อัตราความเร็วที่ปลอดภัยขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน

 


         2. ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ข้อควรคำนึง ให้หมั่นสังเกตการณ์ โดยมองแบบกวาดสายตา เริ่มจากระยะไกล กว้าง ใกล้ มองกระจกบ่อยๆ


 

 


         3. ขับรถตามกระชั้นชิด ข้อควรคำนึงในการทิ้งช่วงห่างด้วยกฎ 2 วินาที ถ้าขับเร็วเกินกว่า 100 กิโลเมตร ให้เพิ่มระยะทิ้งช่วงห่างมากกว่า 2 วินาที


 

 


         4. เมาสุรา ตามนโยบายของภาครัฐ มีข้อกำหนดไม่อนุญาตให้ผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ที่มีระดับแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม ขับรถบนถนนซึ่งมีโทษส่งฟ้องศาลต้องจำคุก ปรับ คุมประพฤติ พักใช้ หรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับรถ แล้วแต่ระดับความผิด


 

 


         5. แซงรถอย่างผิดกฎหมาย ข้อควรคำนึงก่อนที่จะแซง ตรวจสภาพการจราจรทั้งข้างหน้า และข้างหลัง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วค่อยแซง ให้สัญญาณบอกรถคันอื่นก่อนแซง เปลี่ยนเลน หลีกเลี่ยงการแซงในบริเวณที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัย