สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » ขับรถกลางคืน...เสี่ยงตายเกิดอุบัติเหตุสูง 3 เท่า

ภาพประกอบจาก : www.prakanthai.com


         จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า เกิดในช่วง กลางคืนสูงเป็น 3 เท่าของเวลากลางวัน เพราะความมืดทำให้มีขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางจำกัด ไม่สามารถมองเห็นป้ายสัญญาณจราจร จึงส่งผลต่อปฏิกิริยา การตอบสนองของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางช่วงกลางคืน ขอแนะวิธีปฏิบัติดังนี้


 


ก่อนเดินทาง


         ตรวจสอบสัญญาณไฟ ทำความสะอาดกระจกครอบ สัญญาณไฟให้สะอาด เพื่อให้แสงไฟส่องสว่างได้มากขึ้น ปรับไฟหน้า ให้อยู่ในระดับที่มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน รวมถึงเตรียมสภาพรถ ให้พร้อมเดินทางในช่วงกลางคืน และจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำรถ สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน


         เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หากเดินทาง ระยะไกล ควรมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อชวนคุยหรือสลับกันขับ


 


ขณะเดินทาง


         การใช้สัญญาณไฟ เปิดใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากขับผ่านเส้นทางที่มืดมากให้เปิดไฟสูงเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นเส้นทาง ชัดเจนขึ้น หากมีรถวิ่งสวนทางมาให้เปลี่ยนมาใช้ไฟต่ำทันที


         การใช้ความเร็ว ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับระยะทางที่แสงไฟหน้ารถส่องถึง และขับให้ช้ากว่าปกติ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทัน กรณีเปลี่ยนช่องทางควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ


         การใช้สายตา มองให้กว้างและไกล โดยสังเกตจุดหลักๆจากป้ายบอกทาง ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือน จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หากสายตาพร่ามัวให้หยุดรถ เพื่อพักสายตาสักครู่ จนหายเป็นปกติจึงค่อยขับรถต่อ


 ภาพประกอบจาก : www.247friend.net


 


ความเสี่ยงจากการขับรถช่วงเวลากลางคืน


         ง่วงหลับใน หยุดพักรถ ในบริเวณที่ปลอดภัยเป็นระยะ ทุก 1-2 ชั่วโมงหรือ 150 กิโลเมตร กรณีไม่สามารถหยุดพักได้ ควรเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับแทน หากไม่มี ให้เปิดเพลงดังๆ และร้องคลอตาม ดื่มเครื่องดื่มหรืออมลูกอม ที่ทำให้มีอาการสดชื่น หรือใช้เล็บจิกที่ปลายนิ้ว จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ จากการง่วงแล้วขับ


         เมาแล้วขับ หากสังเกตเห็นผู้ขับขี่รายอื่นมีลักษณะ ขับรถส่ายไปมา เข้าโค้งตีวงกว้างเกินไป ห้ามขับเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด ควรเว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติ ส่งสัญญาณแตรเตือนเป็นระยะจากนั้นให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุม ป้องกันมิให้ ไปก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น


         ทัศนวิสัยไม่ดี ระมัดระวังคนหรือสัตว์ที่วิ่งข้ามถนน รถจักรยานยนต์ที่วิ่งย้อนศร รวมถึงรถยนต์ที่จอดเสียริมข้างทาง โดยไม่ให้สัญญาณไฟ เพราะความมืดจะทำให้มองเห็นเส้นทาง ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย