สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » การเปลี่ยนขนาดยาง

ภาพประกอบจาก : siamcontent.com
ข้อคำนึงการเปลี่ยนยาง


         โดยปกติแล้ว ยางที่ติดรถออกมาจากโรงงานประกอบของรถแต่ละ ยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้น เป็นยางที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดที่ทาง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทดสอบแล้วแต่เนื่องจากผู้ขับขี่แต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เกาะถนนดี ขึ้นเมื่อ ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ เพื่อความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นผู้ขับขี่จึงต้องการเปลี่ยนขนาดยางให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะการ ใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนยางใหม่แทนยางชุด เก่าให้มีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการเปลี่ยนขนาดยางที่ขนาด ยางเส้นใหม่ มีความแตกต่างไปจากขนาดเดิมนั้น มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ 2 ประการ คือ
1) ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม การเปลี่ยนขนาดยางไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสีย ดังนี้


ขนาดยางเล็กไป


         - ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง
         - สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
         - มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง


ขนาดยางใหญ่ไป


         - ยางเสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ
         - พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
         - มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bridgestone.co.th