สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบช่วงล่าง » ยางหล่อดอก

ภาพประกอบจาก : www.car4th


 


ยางหล่อดอก


         การเลือกใช้ยางหล่อดอกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้มาก โดยปกติแล้วต้นทุนของยางหล่อดอกจะต่ำกว่า ยางใหม่ 30% ถึง 50% โดยที่สมรรถนะในการขับขี่, ความเร็ว, ความนุ่มนวล และความปลอดภัยเทียบเท่ากับยางใหม่ซึ่งปัจจุบันมีบริการหล่อดอกยาง โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ


 


1. การหล่อดอกแบบร้อน


         ด้วยเทคโนโลยีการหล่อแบบอบด้วยความร้อน จะทำให้ส่วนประกอบของยางใหม่และยางเก่าสามารถผสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่าง สมบูรณ์แบบหมดปัญหาการบวมหลุดล่อน รัดหน้ายาง 2 ชั้น ทุกครั้งที่ทำการหล่อดอกยางทำ ให้หน้ายางที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งาน จะได้รับการซ่อมแซม และมีสภาพดีดังเดิมจึงเสมือนได้ยางเส้นใหม่


 


2. การหล่อดอกแบบเย็น


         โดยใช้เครื่องขูดยางเพื่อเจียรผิวหน้ายางให้เรียบเสมอกัน ด้วยระบบน้ำหล่อเย็น ที่จะช่วยรักษาผิวยาง ไม่ให้ไหม้จากการขูด ทำการแต่งซ่อมแผลหน้ายางที่ชำรุด และพ่น กาวยางน้ำ (Cement) ที่ โครงยาง เพื่อให้ลายดอกยางประสานกันอันตรายจากการใช้ยางหล่อดอก หากเป็นยางที่วิธีการหล่อดอกยางไม่ได้มาตรฐาน


 


 


 

ภาพประกอบจาก : www.rubbercenter.org


 


กระบวนการผลิตยางหล่อดอก


1.ขูดดอกยางเก่าออกจากล้อยาง จากนั้นติดดอกยางใหม่ และวัลคาไนซ์ ซึ่งจะทำให้ล้อยางสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยางหล่อดอกสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เมื่อเทียบกับยางใหม่ ดังนี้
1.1 การหล่อดอกช่วยประหยัดทรัพยากร เมื่อเทียบกับยางล้อใหม่แล้วยางหล่อดอกสามารถลดการใช้วัตถุดิบ เช่น ยางธรรมชาติ ได้ถึงสองในสาม
1.2 การหล่อดอกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการผลิตได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตยางล้อใหม่
1.3 การหล่อดอกช่วยลดจำนวนของขยะยางล้อ โดยทำให้ล้อยางมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด


2. กระบวนการหล่อดอกแบบ Bandag ใช้ดอกยางที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์มาติดกับโครงยางและนำไปวัลคาไนซ์อีกครั้ง เรียกวิธีการนี้ว่า การหล่อดอกแบบพรีเคียว (precure method)
         โครงสร้างยางซึ่งเป็นยางเก่าถูกใช้งานมานานและหมดสภาพก่อนที่จะถูกนำมาหลอดอกใหม่ ส่งผลให้ชั้นยางใหม่และเข็มขัดรัดหน้ายางไม่สมานกันยางหล่อดอกจะทำการถ่วงล้อ ให้สมดุลได้ยากและความไม่สมดุลของล้อ จะส่งผลให้เกิดอาการพวงมาลัยสั่นสะท้านยางสึกเร็วกว่าปกติ และระบบช่วงล่างเสียหายได้


 


***รถที่ใช้ยางหล่อดอกไม่ควรขับเกิน 130 กม./ชม.


 


 


คุณสมบัติของยางที่จะนำมาหล่อดอกใหม่


- ควรมีความลึกของดอกยางคงเหลือประมาณ 3 มม.
- โครงยางไม่มีบาดแผลใดๆ


 


 


 

ภาพประกอบจาก : www.bridgestone.co.th


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : bridgestone , rubbercenter.org , car4th