สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » ขับรถผ่านหมอก ควันไฟ อย่างถูกวิธี

ภาพประกอบจาก : www.naewna.com


       


วิธีขับรถผ่านหมอก


 


- การเปิดใช้สัญญาณไฟ


         ควรเปิดไฟหรี่และไฟตัดหมอก นอกจากจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ขับรถคันอื่นสังเกตเห็นรถเราได้ พร้อมปิดสัญญาณไฟเมื่อมองเห็นเส้นทางชัดเจนแล้ว เพื่อป้องกันผู้ร่วมใช้เส้นทางตาพร่ามัว


 


- ไม่ควรเปิดใช้ไฟหน้าใหญ่


         เพราะแสงไฟจะสะท้อนกับความขาวของหมอกและส่องเข้าตาผู้ขับขี่ ส่งผลให้ แสงไฟจ้าและฟุ้งกว่าปกติ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางลดลง


 


- ห้ามเปิดไฟกะพริบ


         เพราะจะไม่มีสัญญาณไฟสำหรับใช้เปลี่ยนช่องทางหรือทิศทางเดิน รถ


 


- ไม่ขับรถเร็ว


         โดยลดระดับความเร็วในการขับรถให้ช้ากว่าปกติ และอยู่ในระดับที่สามารถควบ คุมรถได้ รวมถึงสอดคล้องกับระยะที่สายตาสามารถมองเห็นเส้นทางผ่านสายหมอก เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีและผิวถนนบริเวณที่มีหมอกปกคลุมจะลื่นกว่าปกติ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ


 


- ขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ


         หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถและแก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที รวมถึงช่วยลด แรงปะทะที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้


 


- เว้นระยะห่าง


         ไม่ขับรถชิดท้ายรถคันหน้าเกินไป เว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติหรือไม่ น้อยกว่า 4 ช่วงตัวรถ โดยใช้สัญญาณไฟท้ายของรถคันหน้าเป็นจุดสังเกตในการขับรถ หากต้องหยุดรถกะทันหัน จะทำให้มีระยะในการหยุดรถมากขึ้นและมีเวลาตัดสินใจแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้า ได้อย่างปลอดภัย


 


- รักษาช่องทางจราจร


         ขับรถโดยยึดแนวเส้นขอบถนนด้านซ้ายหรือหมุดสะท้อนแสงเป็นหลัก ให้รถอยู่กึ่ง กลางของช่อง ไม่ขับรถคร่อมช่องทางจราจร ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่แซงรถในระยะกระชั้นชิด กรณีเป็นเส้นทางที่มีรถสวนทาง ไม่ควรขับชิดเส้นกึ่งกลางถนนและชิดริมไหล่ทางมากเกินไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้


 


- ขับรถข้ามทางแยก


         ที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ควรชะลอความเร็ว มองซ้ายขวาให้รอบด้าน ลดกระจก ลง จะได้มองเห็นเส้นทางและได้ยินเสียงภายนอกรถชัดเจนขึ้น โดยเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้า เหยียบแป้นเบรกและบีบแตรเป็นระยะ เพื่อใช้แสงไฟและเสียงแตร เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่น ทราบทิศทางการเดินรถของเรา จะได้ชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวัง


 


- การจอดรถ


         หากหมอกลงจัดหรือควันไฟปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทาง ควรนำรถจอดใน บริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถริมทาง สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น รอจนทัศนวิสัยดีขึ้น ค่อยขับรถไปต่อ ไม่จอดรถกีดขวางช่องทางจราจร ไม่จอดรถริมไหล่ทางบริเวณที่มีหมอกลง จัด


 


- กรณีรถเสีย


         ให้จอดรถชิดริมไหล่ทางให้มากที่สุด พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินและนำป้ายเตือน วัสดุ สะท้อนแสงหรือกิ่งไม้วางไว้ห่างจากด้านท้ายรถในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางสังเกตเห็นได้ในระยะไกล จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้


 
         การเรียนรู้หลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางหมอกและควันไฟปกคลุม อย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีครับ


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : car.kapook.com