สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบเครื่องยนต์ » การตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์

ภาพประกอบจาก : www.thaicarlover.com
         เราสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัย พาวเวอร์ได้ทั้งตอนที่เครื่องเย็น(ไม่ติดเครื่อง)กับตอนที่เครื่องทำงาน การตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เมื่อเครื่องทำงานแล้วมีขั้นตอนดังต่อไป นี้


         1. จอดรถบนพื้นราบแล้ว Start เครื่อง ยนต์


         2. หมุนพวงมาลัยไปตำแหน่งซ้ายสุดและ ขวาสุดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ แต่อย่าหยุดค้างที่ตำแหน่งซ้ายสุดหรือขวาสุดนานติดต่อกันเกิน 10 วินาที แล้วหมุนพวงมาลัยกลับมาที่ ตำแหน่งปกติ


         3. ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยที่บริเวณ ข้อความ Hot


         4. ถ้าเป็นกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ แบบทึบ การตรวจสอบกระทำโดยการเปิดฝาซึ่งมีก้านจุ่มแสดงระดับน้ำมัน แล้วตรวจสอบคราบน้ำมันที่ก้านวัด


 


 


 

รูปแสดงกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบทึบ จาก: topspeedtraining.wordpress.com
         5. ถ้าเป็นกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบใส สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ได้ที่ขีดแสดงระดับข้างกระปุก


 


 


 

รูปแสดงกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบใส จาก: www.scanmitsu.comรูปสภาพแสดงตัวอย่างน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วกับน้ำมันใหม่ จาก: topspeedtraining.wordpress.com


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก :


topspeedtraining