สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้เรื่องประกันภัย » การประกันภัยรถยนต์กรณีน้ำท่วม

ภาพประกอบจาก : http://manager.co.th
         ในกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมนั้น การประกันภัย รถยนต์จะให้ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ที่ได้ทำประกันภัยชั้น 1 หรือประเภท 1 เท่านั้น ส่วนประกันประเภท 2 3 4 และ 5 จะไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องความ เสียหายจากน้ำท่วมรถ ดังนั้นหากทำประกันชั้น 1 ไว้ ก็อุ่นใจได้ว่าคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย
1. มาตรการที่ควรป้องกันไว้ก่อน


1.1 กรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ให้ย้ายยานพาหนะและนำไปจอดให้ไกลจากพื้นที่ต่ำ
1.2 การย้ายยานพาหนะจากพื้นที่ต่ำ ต้องมีการสำรวจเส้นทางอย่างรอบคอบ และต้องแน่ใจว่ามีน้ำมันเพียงพอ
1.3 หลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ
1.4 ตระหนักอยู่เสมอว่า เพียงแค่ปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้เครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายได้
1.5 ภายหลังจากยานพาหนะขับผ่านแหล่งน้ำมา ให้ทำการตรวจสอบระบบเบรกและซ่อมบำรุงเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ
1.6 เหยียบเบรกเบาๆ ในขณะฝนตกหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการควบคุม
1.7 ควรมีการหยุดพักรถในระยะยาวถ้ารถอยู่ในสภาพเปียกน้ำ


 


2. ปฏิบัติอย่างไร เมื่อน้ำท่วม


         สำรวจเส้นทางก่อนการเดินทางให้ดี หาก หลีกเลี่ยงได้ ควรขับรถอ้อมเส้นทางปกติที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากจะสามารถลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะน้ำท่วมได้ แต่หากไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้จริงๆ การขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วม มีข้อควรปฏิบัติดังนี้


         2.1 ปิดแอร์ การทำงานของพัดลมระบายความร้อน และสายพานจากคอมเพสเซอร์แอร์ซึ่งปกติมักจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้ตีน้ำเข้าไปใน เครื่องยนต์ได้ ส่งผลให้เครื่องยนต์ดับ หรือ ตีเศษขยะ ถุงพลาสติกหรือเศษไม้ขึ้นมาทำความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้ ทั้งนี้ระบบระบายความร้อนควรอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ เพราะการปิดแอร์จะทำให้พัดลมระบายความร้อนจากแอร์หยุดทำงาน หากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์จุดอื่นไม่สมบูรณ์ จะส่งผลเสีย ต่อเครื่องยนต์ได้เช่นกัน
         2.2 ใช้รอบเครื่องต่ำ ใช้เกียร์ต่ำ แนะนำให้ใช้เกียร์ 2 สำหรับรถยนต์ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ หรือ เกียร์ L สำหรับเกียร์ออโต้บางรุ่น ค่อยๆ ขับรถ ช้าๆ อย่าเหยียบเบรก หรือเร่งความเร็วโดยไม่จำเป็น
         2.3 อย่าเบิ้ล หรือเร่งเครื่องแรงๆ ผู้ขับหลายๆ ท่านเกรงน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้วแรงดันจากท่อไอเสียก็เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำ ไหลย้อนกลับเข้าสู่ท่อไอเสีย การเร่งเครื่องจะสร้างภาระการทำงานให้เครื่องยนต์ ทำให้เกิดความร้อนที่สูงขึ้น และใบพัดลมระบายความร้อนก็จะตีเอาน้ำหรือ เศษขยะเข้าใส่ห้องเครื่องอีกเช่นกัน
         2.4 ค่อยๆ เบรก ซ้ำๆ บ่อยๆ เมื่อพ้นจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว สิ่งอันตรายคือ เบรกลื่น วิธีการง่ายๆ ที่จะแก้ไขได้คือ ค่อยๆ เหยียบเบรก เหยียบย้ำๆ เบาๆ แต่ทำบ่อยๆ การเหยียบเบรกแรงๆ อาจจะทำให้เกิดการล็อกของระบบเบรก ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ นอกจากนี้การเหยียบเบรกแรงๆ จะทำให้เกิดความ ร้อนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จานเบรกคดจากการขยายตัวและหดตัวของเนื้อเหล็กได้
3. สิ่งที่ควรทำหลังน้ำท่วม


         เมื่อระดับน้ำเริ่มลด หนึ่งในสิ่งแรกที่เจ้า ของรถส่วนใหญ่มักจะนึงถึงคือ รถจะเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่า รถยนต์คันเก่งจะสามารถกลับมาแล่นฉิวได้ในเวลาไม่นาน


         3.1 เปิดประตูและกระจกออกให้กว้าง เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศถ่ายเทได้อย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันกลิ่นอันชื้น
         3.2 อย่าสตาร์ทรถทันที แนะนำให้เปิดฝากระโปรงรถ เพื่อสำรวจให้มั่นใจว่าไม่มีเศษอะไรมาติดอยู่ในตัวเครื่องยนต์ รวมถึงตรวจเช็คชิ้นส่วนอีเล็ก ทรอนิกส์ต่างๆ ในตัวถึง พร้อมทั้งสายไฟในบริเวณต่างๆ ว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ หากไม่มั่นใจ แนะนำให้รถเข้าศูนย์บริการโดยใช้รถยกเพื่อ ป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้
         3.3 ทำความสะอาดรถยนต์ โดยเฉพาะภายใน แนะนำให้ทำความสะอาดภายในรถยนต์อย่างละเอียดตั้งแต่การถอดพรมปูพื้น การซักทำความสะอาด เบาะๆ ในกรณีที่เป็นเบาะผ้า รวมถึงการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอากาศที่จะหมุนเวียนในรถเมื่อรถ เปิดแอร์
         3.4 นำรถเข้าศูนย์ให้เร็วที่สุด ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย รวมถึงน้ำมันรถในถัง ที่อาจจะเกิดการเสื่อมคุณภาพจากการถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีกด้วย
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


แบ่งออกเป็น 2 กรณี โดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น จริง

         4.1 การสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือ total loss การสูญเสียเชิงนั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทว่า รถยนต์ดังกล่าวไม่คุ้มที่ จะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นยังรวมถึงเครื่องยนต์ ที่ต้องได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ดังเดิม ก่อนเกิดภัยพิบัติด้วย โดย มากบริษัทประกัน จะประเมินมูลค่าความเสียหายที่ 70% ของมูลค่ารถคันนั้น
         4.2 ความเสียหายบางส่วน หรือ partial loss ความเสียหายจากภัยน้ำท่วมนั้น สามารถสร้างความเสียหายได้มาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของ บริษัทประกันด้วยว่า มันเสียหายมากน้อยเพียงใดและถ้ารถคันนั้นไม่เสียหายมากนัก สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้ ประกันภัยก็จะตีเป็นลักษณะความเสียหายบาง ส่วน
         4.3 ลักษณะความเสียหายบางส่วนนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของประกันในการซ่อมแซมรถที่ประสบภัยให้กลับมาใช้งานได้ปกติ โดยที่ประกันภัยนั้นจะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด การคืนสภาพรถคันดังกล่าว ซึ่งรวมตั้งแต่เครื่องยนต์กลไกไปจนถึงการทำความสะอาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการ ซักพรม หรือทำความสะอาดภายในก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสิ้น
5. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


         ในขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นั้น ถ้าเป็นไปได้ระหว่างน้ำท่วมให้ถ่ายรูปบางส่วนไว้ก่อนและหลังจากน้ำลดแล้วให้ท่านโทรศัพท์ไปยังบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยไว้มาตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของท่าน หรือเพื่อความสะดวกมากขึ้น ท่านอาจจะเรียกบริษัทประกันภัยนัดเจอยังสถานที่ที่จะนำเข้าไปซ่อมก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีซ่อม ที่อู่กลางการประกันภัยจะค่อนข้างได้รับความสะดวก


         เมื่อบริษัทประกันภัยรับทราบแล้ว ก็จะ ดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหาย หากรถยนต์ของคุณเข้าข่ายข้อแรกคือเสียหายสิ้นเชิงก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัย


         สำหรับกรณีที่ได้รับความเสียหายบางส่วน นั้น เมื่อบริษัทประกันภัยรับทราบความเสียหาย และเมื่อท่านได้รับใบรับรองความเสียหายเรียบร้อย รถยนต์ของท่านก็จะได้รับการซ่อมแซมตามความเสียหายที แท้จริง โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบการซ่อมแซมที่อู่รถนั้น ได้ตามสมควร และเมื่อรถยนต์ของท่านซ่อมเสร็จ และสามารถนำกลับมาใช้ หากพบปัญหา อันอาจจะเกิดจากภัยที่ได้รับมานั้น สามารถแจ้งอู่ หรือบริษัทประกันภัยได้ทันที เพื่อแจ้งความค่าเสียหายต่อเนื่อง
6. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


6.1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
6.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับขี่/ผู้เอาประกันภัย ของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
6.3 บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีรถยนต์สูญหาย
6.4 บัตรประชาชนผู้ขับขี่


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก :


สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย


news.unseencar.com