เกี่ยวกับบัสส์ » ร่วมงานกับบัสส์บริษัท โตโยต้า บัสส์ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าเป็นพนักงานโดยมีรายการตำแหน่งงานที่ต้องการดังต่อไปนี้
ตำแหน่งงาน : 1. พนักงานขายรถยนต์ (Sales Executive)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เสรีไทย , เกษตร-นวมินทร์ , เพชรเกษม 88 , ราชพฤกษ์ , พระราม 2
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศ : หญิง , ชาย
2. อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
4. อื่นๆ : หากมีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 2. พนักงานประกันภัย (Tele Sales)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทรา
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ, มีใจรักในการบริการ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
4. ไม่จำเป็น ต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมให้
5. น้ำเสียงไพเราะ พูดจาฉะฉานมั่นใจ มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง มีความขยัน อดทน
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 3. พนักงานธุรการ
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทรา
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 22-28 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปวส./ปวช. , ปริญญาตรี
4. คณะ: บริหารธุรกิจ สาขาวิชา: การจัดการทั่วไป
5. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 3 ปี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและสื่อสารได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 4. พนักงานช่างตัวถังและสี (Body & Paint)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เพชรเกษม, รามอินทราใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย
3. ระดับการศึกษา: ปวส. / ปวช. ,ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านซ่อมตัวถังและสี
6. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
7. สามารถรับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 5. พนักงานขายรถยนต์มือสอง
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : รามอินทรา ใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี, ปวช.-ปวส.
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. บุคลิกภาพดี
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7. มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 6. ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ SA)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศชาย - หญิง อายุ 25-30 ปี
2. ปวส. / ปวช. ช่าง เทคนิคยานยนต์
3. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
5. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 7. ช่างยนต์
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวช. - ปวส. วิศวกรรมศาสตร์ ยานยนต์
3. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
4. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 8. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศหญิง อายุ 21 - 27 ปี
2. ปริญญาตรี คณะ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
3. บุคลิกภาพดี และมีใจรักการบริการ
4. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รักการบริการ มีทัศนคติเชิงบวก
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 9. พนักงานบัญชี-การเงิน
บริษัท : โตโยต้าบัสส์ จำกัด สาขา : สาขาเกษตร-นวมินทร์ , พระราม 2
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
2. ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
3. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
4. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รักการบริการ มีทัศนคติเชิงบวก
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
7. ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »