ข่าวโตโยต้า


ข่าวโตโยต้า » เมษายน 2015 » กลัวหลับในขณะขับรถ? โตโยต้าช่วยคุณได้ปัญหาของการไม่ตั้งใจมองถนนขณะขับรถยังเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้สมาร์ทโฟนในทุกกิจวัตรประจำวัน โตโยต้าได้ทำการวิจัยและจดสิทธิบัตรวิธีการตรวจสอบว่าเรายังคงจดจ่ออยู่กับการขับรถหรือไม่ โดยระบบจะตรวจสอบเปลือกตาว่ายังพร้อมใช้งานอยู่ กล้องที่ถูกติดตั้งจะทำการตรวจสถานะเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเพื่อคำนวณค่าความกว้างของเปลือกตาที่เปิดอยู่ว่าผิดปกติหรือไม่


ถ้าเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ทั่วไปได้จริงๆ ก็น่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้ขึ้นอีกมาก

ที่มา http://www.autoblog.com/2015/03/23/toyota-self-driving-step-patent-eyelid-detection-device